Toegankelijkheidsverklaring

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?

Stad Gent streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

2.5.2 Pointer annulatie

  • De knop om je in te schrijven voor de nieuwsbrief reageert op het mouse down event.
    Dit betekent dat je de actie niet meer kan annuleren.

3.3.1 Error Identificatie

  • Bepaalde foutboodschappen bij de formulieren zijn nog onvoldoende specifiek.
    Met name fouten bij vrij ingevulde adresgegevens worden niet voldoende geïdentificeerd.

4.1.1 Parsing

  • Description lists zoals bij de oplijsting van gegevens over het pand bevatten nog onjuiste elementen.
    Dit kan er voor zorgen dat bepaalde semantiek verloren gaat voor screenreaders.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/02/2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring kwam tot stand na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21/02/2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan aan de toegankelijkheidsambtenaar per e-mail toegankelijkheid@stad.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.